Παλλήνη:   29-10-2023                                                                         προς

                                        Αριθμ.Πρωτ.: 126                                                                όλους τους συναδέλφους μας

Συντεταγμένα θα αντιμετωπίσουμε τους κενού περιεχομένου εκβιασμούς της κυβέρνησης. Η νόμιμη απεργία της ΔΟΕ από την ατομική αξιολόγηση μας παρέχει απόλυτη κάλυψη. ( επισυνάπτουμε το έντυπο της δήλωσης συμμετοχής )

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Το ΔΣ του συλλόγου με αίσθημα ευθύνης σας δηλώνει τα εξής :

  1. Η απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση του νόμου 4823 είναι νόμιμη και βρίσκεται σε ισχύ. Αποτελεί ομόφωνη απόφαση του κλάδου και είναι συναδελφικό μας καθήκον να συμμετέχουμε σε αυτήν .
  2. Η νόμιμη απεργία αποχή από την αξιολόγηση μας καλύπτει απόλυτα ! Καμία ποινή δεν προβλέπεται για όσο διάστημα η απεργία αποχή βρίσκεται σε ισχύ.
  3. Μετά την ημερολογιακή λήξη της διετίας ( στάδιο δοκιμής) δεν υπάρχει καμία διάκριση στους μόνιμους εκπαιδευτικούς . Η μη ύπαρξη της διαπιστωτικής πράξης δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την υπαλληλική μας σχέση ( άδειες, χορήγηση Μ.Κ. μεταθέσεις , απόκτηση οργανικής θέσης ). Ακριβώς για αυτό τον λόγο νεοδιόριστοι του 21 επιλέχθηκαν ως υποδιευθυντές !
  4. Η άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσουν οι διευθύνσεις εκπαίδευσης στην έκδοση διαπιστωτικών πράξεων είναι καθαρός εκβιασμός , χωρίς όμως καμία ουσία .
  5. Καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν στην απεργία αποχή από κάθε διαδικασία ατομικής αξιολόγησης όπως προβλέπεται στον ν. 4823. Δηλώνουμε την συμμετοχή μας στο έντυπο που έχει στείλει η ΔΟΕ το οποίο το καταθέτουμε στο σχολείο μας και παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου ( αφορά τους ελάχιστους που δεν είχαν υπογράψει πέρσι , αλλά και εκείνους που τοποθετήθηκαν φέτος σε νέα σχολική μονάδα) , επιπρόσθετα αν μας ορίσει η διεύθυνση ΠΕ ως αξιολογούμενους δηλώνουμε την συμμετοχή μας στην απεργία αποχή στην προαξιολογική επικοινωνία που θα επιχειρήσει ο/η αξιολογητής/ τρια να πραγματοποιήσει και δεν κάνουμε καμία άλλη ενέργεια .
  6. Η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή που των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη κληθεί να αξιολογηθούν βρίσκεται σε ισχύ .
  7. Οι στάσεις εργασίας που προκηρύσσει η ΔΟΕ κάθε μήνα αναφέρονται στην αποτροπή κάθε αξιολογικής διαδικασίας . Το ΔΣ του συλλόγου δηλώνει πως θα βρίσκεται έμπρακτα με την παρουσία του στο πλευρό των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων που θα συμμετάσχουν στις στάσεις εργασίας.

Διαβεβαιώνουμε τα μέλη μας πως το ΔΣ του συλλόγου θα τους ενημερώνει έγκαιρα και υπεύθυνα για τις εξελίξεις .

Γνωρίζουμε πως η εκπαιδευτική πραγματικότητα , τα κενά , οι χαμένες ώρες , οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή , οι αίθουσες προκάτ, η αφόρητη πίεση από τους γονείς , αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην διαβίωση μας εξαιτίας της ακραίας ακρίβειας που επικρατεί στα είδη πρώτης ανάγκης και στα καύσιμα , δημιουργούν μια ζοφερή καθημερινότητα .

Ο μοναδικός σύμμαχος που έχουμε βρίσκεται δίπλα μας , στην σχολική μονάδα που υπηρετούμε , στους συλλόγους διδασκόντων , στο σωματείο μας .

Δεν έχουμε άλλη λύση από τον αγώνα εναντίον της ατομικής αξιολόγησης , δεν ξεχνούμε πως η διαδικτυακή πλατφόρμα για τον σχολικό εκφοβισμό , στην οποία οι γονείς θα μπορούν να κάνουν ανώνυμες καταγγελίες επί δικαίων και αδίκων , θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία . Ένα μέτρο που πολύ εύκολα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πτυχές της σχολικής ζωής , βάζοντας όλους εμάς , τους εκπαιδευτικούς της τάξης , σε πρωτόγνωρες συνθήκες και καταστάσεις .

Ενωτικά και αγωνιστικά στηρίζουμε την ομόφωνη απόφαση της ΔΟΕ για απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση .

Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας

Ο πρόεδρος                                                      Η γραμματέας

Βερέτσος Κ.                                                         Γείτονα Α.

Η δήλωση

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023«Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ