Παλλήνη:   30-10-2023                                                                  προς

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 127                                                          όλους τους συναδέλφους μας

 Οι νεοδιόριστες/οι είναι μόνιμες/οι με όλα τα δικαιώματα! Εδώ και τώρα έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων - η επιδίωξη ομηρίας δεν θα περάσει! Οι εκπαιδευτικοί δεν εκβιαζόμαστε, δεν απειλούμαστε και αρνούμαστε να περάσουν στις πλάτες μας τα αντιεκπαιδευτικά τους σχέδια.

Ο αγώνας που δώσαμε πέρυσι, αλλά και τόσα χρόνια συνεχίζεται!

Απαιτούμε:

1.    Εδώ ΚΑΙ ΤΩΡΑ έκδοση όλων των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης, χωρίς όρους καιπροϋποθέσεις. Μονιμοποίηση όλων των νεοδιόριστων.

2.    Καμία σύνδεση της ατομικής αξιολόγησης με τη μονιμοποίηση νεοδιόριστων.

3.    Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης.

Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας

Ο πρόεδρος                                                                                            Η γραμματέας

 

 

 

Βερέτσος Κ.                                                                                              Γείτονα Α.