Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com - https://www.facebook.com/poulos.agg

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr - https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

20-11-2020

Καταβολή όλων των δεδουλευμένων στις Συναδέλφισσες στα 4θεσια Νηπιαγωγεία

Μόνιμη λύση για τη συνέχεια της σχολικής χρονιάς με μείωση του ωραρίου

Συναδέλφισσες,Συνάδελφοι,

Πολύ σοβαρό ζήτημα υπάρχει με τα 4θέσια νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Αν. Αττικής σε σχέση με τη μείωση του ωραρίου των Συναδελφισσών και την καταβολή των υπερωριών που ακόμη και σήμερα κάνουν, ώστε να βγει ολοκληρωμένο το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο  (‘Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία’.αριθ.127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β, ΑΔΑ: Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41): Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία: Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσία.

Στην Ανατολική Αττική υπάρχουν 10 νηπιαγωγεία που ανήκουν σ΄αυτή την κατηγορία. Συγκεκριμένα είναι τα εξής καθώς και οι ώρες που υπολογίζεται πως είναι πέραν του διδακτικού ωραρίου (σε εβδομαδιαία βάση) των Συναδελφισσών που υπηρετούν σ΄αυτά:

Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 1. 2ο ΝΓ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 13 ώρες
 2. 2ο ΝΓ ΚΑΛΥΒΙΩΝ           17 ώρες
 3. 2ο ΝΓ ΚΟΡΩΠΙΟΥ           12 ώρες
 4. 10Ο ΝΓ ΓΕΡΑΚΑ             10 ώρες
 5. 4ο ΝΓ ΠΑΙΑΝΙΑΣ             13 ώρες
 6. 5ο ΝΓ ΑΡΕΜΙΔΑΣ           17 ώρες

Β’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 1. 4ο ΝΓ ΑΧΑΡΝΩΝ             10 ώρες
 2. 10ο ΝΓ ΑΧΑΡΝΩΝ           11 ώρες
 3. 22ο ΝΓ ΑΧΑΡΝΩΝ           12 ώρες
 4. 25ο ΝΓ ΑΧΑΡΝΩΝ         13 ώρες

Στη Δ/νση Αν. Αττικής παρόλο που αναγνωρίζεται το ζήτημα δεν έχουν δοθεί ποτέ υπερωρίες μέχρι σήμερα ούτε έχουν τοποθετηθεί επιπλέον Συναδέλφισσες, ώστε να καλύπτουν τις παραπάνω ώρες και να βγαίνει χωρίς υπερωρίες το πρόγραμμα στο κάθε νηπιαγωγείο.

Οι απαντήσεις που πήραμε όταν θέσαμε το ζήτημα στον Δ/ντή Εκπαίδευσης δε μας κάλυψαν. Συγκεκριμένα: Αναγνωρίζονται οι υπερωρίες που έχουν γίνει και γίνονται αλλά ερευνούν τον τρόπο να καταβληθούν, και μόνο στις μόνιμες Συναδέλφισσες γιατί οι αναπληρωτές δε δικαιούνται υπερωρίες, τις οποίες όμως έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν.

Επίσης μας δηλώθηκε πως έχουν δοθεί τα κενά για κάθε νηπιαγωγείο ξεχωριστά.Δηλαδή 10 κενά ΠΕ60, ώστε να καλυφθούν οι ώρες στο κάθε νηπιαγωγείο ξεχωριστά στο σύνολό τους χωρίς να χρειάζεται να γίνουν υπερωρίες.

Με βάση όλα όσα αναφέρονται:

 • Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων των παραπάνω νηπιαγωγείων να προχωρήσουν στη σύνταξη πρακτικού όπου να καταγράφονται οι υπερωρίες που γίνονται από μόνιμους και αναπληρωτές χωρίς ασφαλώς καμία διάκριση και να κατατεθούν στη Δ/νση, ώστε να αποδοθούν οι υπερωρίες.
 • Απαιτούμε από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Αν. Αττικής να καταβληθούν όλες οι υπερωρίες που έχουν γίνει σε όλες τις Συναδέλφισσες χωρίς καμία διάκριση μονίμων και αναπληρωτών.
 • Καλούμε όλους τους ΣΕΠΕ Αν. Αττικής να αναδείξουν το θέμα, ώστε όλοι μαζί από κοινού να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα δεδουλευμένα των Συναδελφισσών και τη σωστή ρύθμιση του θέματος από δω και πέρα.

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ