Παλλήνη: 24-7-2019                                                       Αριθμ.Πρωτ.:166

 

Απόφαση για συνεργασία του Συλλόγου με δικηγόρο για τη νομική στήριξη των μελών του

Η λειτουργία στήριξης των συναδέλφων από το «Ταμείο διωκόμενων συνάδελφων»  της Δ.Ο.Ε., δυστυχώς, υπολείπεται των αναγκών των εκπαιδευτικών μελών του Συλλόγου μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους καθημερινότητας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον η Δ.Ο.Ε.  δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα του Συλλόγου μας  για γνωμοδοτήσεις ή για νομική στήριξη συναδέλφων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνάδελφοι που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια δεν είχαν καμιά νομική, συνδικαλιστική και οικονομική στήριξη από την Ομοσπονδία. Αρκετοί συνάδελφοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά, την αγωνία και τις διαμαρτυρίες τους για την κατάσταση αυτή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και ενόψει της νέας ζοφερής σχολικής χρονιάς το Δ.Σ. αποφασίζει να γίνει άμεσα έγγραφη «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για  συνεργασία με δικηγόρο με την ιδιότητα του «Νομικού Συμβούλου» ώστε οι ενδιαφερόμενοι δικηγόροι να καταθέσουν οικονομική προσφορά και τις υπηρεσίες που μπορούν να μας παρέχουν.

Αντικείμενο της συνεργασίας μας με τον Νομικό Σύμβουλο θα είναι η νομική υποστήριξη Συλλόγου και των εγγεγραμμένων μελών του αποκλειστικά για υποθέσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με την επαγγελματική, υπηρεσιακή και συνδικαλιστική  δραστηριότητά τους (πάντα με την έγκριση και διαμεσολάβηση του Δ.Σ. του Συλλόγου).

Το οικονομικό κόστος θα καλυφθεί από τον Σύλλογο μας με την αναστολή έκδοσης της  «Ατζέντας 2020»,  ώστε το σχετικό ποσό να διατεθεί για την αμοιβή του δικηγόρου.

Η συνεργασία αυτή θα αφορά το σχολικό έτος 2019-2020 σε πιλοτικό στάδιο. Στο τέλος της χρονιάς θα αξιολογηθεί η χρησιμότητα της συνεργασίας αυτής και ανάλογα με τα αποτελέσματα  θα αποφασιστεί εάν θα συνεχιστεί ή όχι.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                   Κων/νος   Βερέτσος