Παλλήνη: 19-7-2019                                                                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 163

Οι θέσεις μας για τον τρόπο λήψης αποφάσεων στο ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής

για τις υπηρεσιακές μεταβολές των συναδέλφων μας.

Δίκαιες τοποθετήσεις με κριτήρια και κανόνες για όλους.

Συναδέλφισσες-οι, άρχισαν και πάλι να συνεδριάζουν τα υπηρεσιακά συμβούλια και μπαίνουμε σε μια χρονική περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών από το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής..

Για να αποφευχθούν αδικίες σε βάρος συναδέλφων μας κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, καταθέτουμε ένα πλαίσιο αρχών για τη λειτουργία του Συμβουλίου και καλούμε τους αιρετούς των εργαζομένων, σε ότι τους αφορά, να το υλοποιήσουν.

Συγκεκριμένα προτείνουμε :

1.      Έγκαιρη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης όλων των κενών, όλων των κλάδων, πριν από τις τοποθετήσεις μόνιμων και αναπληρωτών. Οι συνάδελφοι που θα κάνουν αίτηση τοποθέτησης πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα αναλυτικά όλα τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στα σχολεία. 

2.      Για τους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σ΄ ένα μόνο σχολείο, θα πρέπει να δημιουργηθούν έγκαιρα ομάδες όμορων σχολείων   τις οποίες θα μπορούν να δηλώνουν ώστε να συμπληρώνουν το ωράριό τους στην ομάδα, χωρίς να χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και για να υπάρχει διαφάνεια και δίκαιες τοποθετήσεις σύμφωνα με τη μοριοδότηση του καθενός. Οι ομάδες σχολείων,  αφού εγκριθούν από το ΠΥΣΠΕ, να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

3.      Εάν σε κάποια σχολική μονάδα συνάδελφοι έχουν τοποθετηθεί οργανικά ή προσωρινά και δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους αλλά υπάρχουν διαθέσιμες ώρες του  διδακτικού αντικείμενου της ειδικότητάς τους στο Ολοήμερο Σχολείο, που τους έχουν ανατεθεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, να έχουν τη δυνατότητα εάν το επιθυμούν, να συμπληρώνουν το ωράριό τους κατά προτεραιότητα στο ολοήμερο αυτής της σχολικής μονάδας, δικαίωμα που τους δίνει και η νομοθεσία, και να μην μετακινούνται παρά τη θέλησή τους σε άλλη σχολική μονάδα.

4.      Να δημιουργηθούν ομάδες όμορων χολείων για τους υπεράριθμους συναδέλφους με βάση των όσων ορίζει η σχετική νομοθεσία. Η υπεραριθμία δεν μπορεί να αποτελεί ευκαιρία για ευνοιοκρατία. Επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις «κατά προτεραιότητα» τοποθετήσεις  και στις ερμηνείες των νόμων για το ποιοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή.

5.      Σε περίπτωση πραγματοποίησης «αμοιβαίων αποσπάσεων» εκπαιδευτικών, μόνιμων ή αναπληρωτών, το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους που το επιθυμούν και να πραγματοποιηθούν με πλήρη διαφάνεια, αφού πρώτα ενημερωθούν έγκαιρα και δημόσια για τη δυνατότητα αυτή όλοι οι συνάδελφοι καθώς και για τις προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεών τους.

6.      Κάθε εκπαιδευτικός να διδάσκει το διδακτικό αντικείμενο της ειδικότητας του και μόνο. Αυτό πρέπει να αποτελεί απαράβατο κανόνα στις τοποθετήσεις από το ΠΥΣΠΕ.

7.      Με αφορμή την τακτική της Δ/νσης τα προηγούμενα χρόνια, όπου σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο η Δ/ντρια Εκπ/σης και πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ  κατέθετε δεκάδες «Πράξεις Δ/ντριας» - που σημαίνει μονοπρόσωπες αποφάσεις - θεωρούμε ότι όλες οι τοποθετήσεις (και των συναδέλφων μας αναπληρωτών) πρέπει να γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Καμιά προειλημμένη πράξη - μονοπρόσωπη απόφαση της Δ/ντριας δεν πρέπει να υπερψηφίζεται και να νομιμοποιείται από τους αιρετούς εκ των υστέρων.

Oι αιρετοί είναι εκπρόσωποι όλων των συναδέλφων στη Διοίκηση και όχι μέλη αυτής. Καθήκον τους είναι να ελέγχουν της αποφάσεις της διοίκησης, να προστατεύουν και να υπερασπίζονται τα εργασιακά και υπηρεσιακά δικαιώματα ΟΛΩΝ των συναδέλφων και να ενημερώνουν έγκαιρα και έγκυρα ειδικά όταν παρατηρούν φαινόμενα παρατυπιών και άνισης μεταχείρισης τους, και φυσικά να ενημερώνουν και τα ΔΣ των συλλόγων τους.

Οι συνάδελφοι μας σε κάθε περίπτωση να μη διστάζουν να επικοινωνούν με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ή τους αιρετούς.  

Ο Πρόεδρος                                                      Ο  Γεν. Γραμματέας

                                              Σάββας    Σεχίδης                                                   Κων/νος   Βερέτσος