Παλλήνη: 3-5-2018                                                                           Προς όλους

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 37                                                                            τους συναδέλφους μας  

Νομοσχέδιο  του υπουργείου παιδείας και νέες δομές

                    

Κανείς εκπαιδευτικός δεν τρέφει αυταπάτες με το νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας . Είναι ένα κείμενο με μοναδικό σκοπό να ικανοποιήσει τους δανειστές της χώρας μας και να συρρικνώσει το δημόσιο σχολείο. Οι αλλαγές που προτείνει , θεσμικές και διοικητικές, είναι εναρμονισμένες με τις επιταγές του μνημονίου , βέβαια επιλέγεται μια προσεκτική –αριστερή- διατύπωση , η οποία δεν εξωραΐζει στο ελάχιστο την ουσία . Η δημόσια εκπαίδευση είναι στο στόχαστρο των μνημονίων !

¾    Οι νέες υποστηρικτικές δομές – ΠΕΚΕΣ , ΚΕΣΥ, ΚΕΑ- αντικαθιστούν τους ξεπερασμένους θεσμούς των σχολικών συμβούλων και των ΚΕΔΥ, με στόχο όχι την βελτίωση αλλά την μικρότερη χρηματοδότηση. Κανείς δεν θα κλάψει για τους λιγότερους σχολικούς συμβούλους, που στην πλειοψηφία τους ήταν αόρατοι στα σχολεία. Μόνο στην περίοδο της εφαρμογής της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης εμφανίστηκαν , ως ο βραχίονας της εξουσίας και χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα , προσπάθησαν, μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας, να επιβάλουν τις πολιτικές της τότε κυβέρνησης. Τίποτα δεν πρόκειται να βελτιωθεί με την μείωση του αριθμού των σχολικών συμβούλων Η κατάργηση και συρρίκνωση των ΚΕΔΥ γίνεται με μοναδικό σκοπό της εξοικονόμηση πόρων. Τα ΚΕΔΥ έπρεπε να στηριχθούν οικονομικά και στελεχιακά και έπειτα το κράτος θα μπορούσε να κρίνει την λειτουργία τους. Η δημιουργία νέων δομών –ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ– σε επίπεδο Περιφέρειας και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, χωρίς να προβλέπεται πουθενά η ενίσχυση τους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά ούτε και με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή  και οδηγεί με βεβαιότητα στις πλάτες του συλλόγου διδασκόντων του κάθε σχολείου ,  την ευθύνη της παιδαγωγικής υποστήριξης των μαθητών εκείνων που μέχρι σήμερα απευθύνονταν στα ΚΕΔΥ.

¾    Καμιά αξιολόγηση εκπαιδευτικού και αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας δεν καταργείται με το νέο νομοσχέδιο. Όλο το νομοσχέδιο διαπνέεται  από το πδ 152 της αξιολόγησης και ν. 3848\10 της αυτοαξιολόγησης. Ο συλλογικός προγραμματισμός, η  ανατροφοδοτική  αποτίμηση σε συνδυασμό με την ρητή αναφορά του άρθρου 47 παρ. 3: « πως οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από εισήγηση  του ΙΕΠ»  αποτελούν την αριστερή διατύπωση της αξιολόγησης που επιβάλλεται από την τρόικα και τον ΟΟΣΑ.

¾    Τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογούνται , ως προς το διοικητικό  έργο τους και την δημοκρατικότητα τους , μόνο από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Το κάθε στέλεχος της εκπαίδευσης πρέπει να κρίνεται   με μυστική ψηφοφορία , η οποία θα έχει καθοριστική αξία , ως προς την επιλογή του στην θέση ευθύνης.

¾    Οι  θητείες των στελεχών αποτελούν ένα σωστό βήμα . Φαντάζει, όμως, δειλό και υποκριτικό, όταν δεν ισχύει για τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Η αλλαγή σχολείου δεν προσφέρει τίποτα άλλο παρά ανακύκλωση των ίδιων στελεχών. Η θέση μας είναι  δυο συνεχής θητείες σε θέση στελέχους , μια θητεία υποχρεωτικά στην τάξη και έπειτα να  δίνεται  η δυνατότητα να ξανά διεκδικήσει κάποιος όποια θέση στελέχους επιθυμεί .

¾    Ρητά και κατηγορηματικά είμαστε αντίθετοι στην εμπλοκή με οποιοδήποτε τρόπο θεσμών και φορέων , όπως δήμος και σύλλογοι γονέων, σε θέματα που άπτονται την διοίκηση της σχολικής μονάδας. Κυρίαρχο όργανο διοίκησης του σχολείου είναι οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος διδασκόντων του κάθε σχολείου.

Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να εφαρμόσει για μια ακόμη φορά εκπαιδευτική πολιτική της λιτότητας, επιχειρώντας να εξοικονομήσει πόρους σε δομές και προσωπικό παρουσιάζοντας τις επιλογές του με ωραιοποιημένα παιδαγωγικά αλλά γενικόλογα επιχειρήματα. Ο σύλλογος Δελμούζος  ζητά την απόσυρση του  νομοσχεδίου. Για άλλη μια φορά το υπουργείο Παιδείας νομοθετεί έχοντας ως μοναδικό σκοπό να είναι αρεστό στους δανειστές και στον ΟΟΣΑ. Καμία ρεαλιστική πρόταση δεν προσφέρει για την βελτίωση και την αναβάθμιση  των υπαρχουσών συνθηκών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά στην ουσία αποτελεί δούρειο ίππο για την εισαγωγή και την εφαρμογή της αξιολόγησης- αυτοαξιολόγησης.

Ο Πρόεδρος                                                                        H  Γεν. Γραμματέας

       Σάββας    Σεχίδης                                                              Χαρά   Γαλανοπούλου