Παλλήνη:   14-11-2023                                                                     προς

                                Αριθμ.Πρωτ.: 131                                                              όλους τους συναδέλφους μας

  Το ΔΣ του συλλόγου , ύστερα από έγγραφη καταγγελία που δέχτηκε δηλώνει τα εξής :

  1. Καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εκτός ορίων συμπεριφορά γονέα ,απέναντι σε συναδέλφισσα μας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πικερμίου, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της δέχτηκε αναίτια πρωτοφανή λεκτική επίθεση στον χώρο του σχολείου όπου εργάζεται. Ο συγκεκριμένος γονέας, με ύφος άγριο και υποτιμητικό, ξεστόμισε προσβολές που έθιξαν την τιμή και την αξιοπρέπειά της ίδιας και της οικογένειάς της αλλά κι ευθείες απειλές. Μάλιστα απευθύνθηκε προσβλητικά, με χαρακτηρισμούς συγκεκριμένους, γενικά προς το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου και ειδικά προς κάποιους συγκεκριμένους συναδέλφους. Γνωρίζουμε πως Το ακραίο αυτό γεγονός είναι μεμονωμένο και δεν χαρακτηρίζει τις σχέσεις των εκπαιδευτικών και γονέων του σχολείου. Καλούμε τους γονείς του σχολείου να καταδικάσουν το γεγονός και να απομονώσουν ανάλογες συμπεριφορές.
  2. Στηρίζει απόλυτα τη συναδέλφισσα και τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.
  3. Θέτει στην διάθεση τους το σύνολο των νομικών και συνδικαλιστικών μέσων που διαθέτει.
  4. Διαβεβαιώνει πως θα παρακολουθεί στενά το θέμα.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι συγκεκριμένες συμπεριφορές, ελάχιστων γονιών, είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής συστηματικής στοχοποίησης των εκπαιδευτικών της τάξης ως τους αποκλειστικά υπεύθυνους για το σύνολο των προβλημάτων που μαστίζουν τις σχολικές μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βρισκόμαστε από την ίδια πλευρά. Αγωνιζόμαστε για την μόρφωση των παιδιών μας.

Γνωστοποιούμε σε αυτούς τους ελάχιστους και συγκεκριμένους γονείς , πως διαθέτουμε τα μέσα νομικά και συνδικαλιστικά, ώστε να κληθούν και να δώσουν εξηγήσεις εκεί που προβλέπεται, αν χρειαστεί .

Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας

Ο πρόεδρος                                                    Η γραμματέας

Βερέτσος Κ.                                                         Γείτονα Α.