Παλλήνη:18-10-2023                                                               προς

                    Αριθμ.Πρωτ.: 124                                                  όλους τους συναδέλφους μας

Συναδέλφισσες συνάδελφοι ,

Η ΔΟΕ έγκαιρα και αποφασιστικά εδώ και τρία χρόνια μάχεται εναντίον της κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και της αμφισβήτησης του δημοσίου χαρακτήρα τους . Οι νόμοι 4692/20 ( αυτοαξιολόγηση ) και 4823/21 ( ατομική αξιολόγηση) βρίσκονται σε ισχύ και λειτουργούν ως δαμόκλειος σπάθη στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς της τάξης , οι οποίοι μέσα σε αντίξοες συνθήκες ασκούν τα καθήκοντα τους . Τα κενά που σήμερα υπάρχουν στις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν την αμείλικτη πραγματικότητα .

Τα ενιαία κείμενα αποτελούν την συντεταγμένη απάντηση του κλάδου στον νόμο 4692/20 . Είναι απόλυτα νόμιμα , γιατί συνιστούν συμμετοχή στην διαδικασία που περιγράφεται από τον νομοθέτη, αλλά με τρόπο που δεν κατηγοριοποιεί τα σχολεία .

Απαιτούμε οι αποφάσεις των ειδικών συνεδριάσεων , οι οποίες λαμβάνονται πλειοψηφικά , όπως προβλέπει ο νόμος να γίνονται σεβαστές από όλους ακόμα και από αυτούς που μειοψήφισαν.

Προειδοποιούμε αυστηρά τους ελάχιστους/ ες που αμφισβητούν τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων πως το ΔΣ έχει στην διάθεση του τα νομικά μέσα και τους πόρους για την επαναφορά τους στην τάξη και δεν θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει, αν χρειαστεί !

Αγωνιζόμαστε συντεταγμένα εναντίον της κατηγοριοποίησης των σχολικών μας μονάδων. Διαβεβαιώνουμε τα μέλη μας πως το ΔΣ του συλλόγου δεν θα σταματήσει να τους ενημερώνει υπεύθυνα και με σοβαρότητα για όλες τις εξελίξεις για να μπορούν να παίρνουν τις αποφάσεις ελεύθερα όπως αρμόζει σε πολίτες δημοκρατικής χώρας .

Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας

Ο πρόεδρος                                                     Η γραμματέας

Βερέτσος Κ.                                                         Γείτονα Α.