ΠΑΛΛΗΝΗ:10/3/2021

Α.Π. : 127

Απαντήσεις σε ερωτήματα συναδέλφων για εσωτερικό κανονισμό, πειραματικά σχολεία και αξιολόγηση

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω :

Α. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε οι σχολικές μονάδες να προχωρήσουν εσπευσμένα στις διαδικασίες σύνταξης εσωτερικού κανονισμού τη στιγμή μάλιστα που είναι κλειστές. Η ίδια η Υπουργική Απόφαση δε θέτει χρονικούς περιορισμούς στην ενέργεια αυτή.

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι «Ο εσωτερικός κανονισμός» έχει άμεση σχέση με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, αφού στον θεματικό άξονα 9 «Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας» περιλαμβάνεται ως δείκτης η «Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού».

Καλούμε τους συναδέλφους, σύμφωνα και με την απόφαση της Δ.Ο.Ε., να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια σύνταξης εσωτερικού κανονισμού πριν δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την Ομοσπονδία, κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα.

Β. Πειραματικά σχολεία

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στον χαρακτηρισμό σχολικής μονάδας σε «πειραματικό» αφού κάτι τέτοιο έχει πολλούς κινδύνους :

Συνοψίζοντας οι αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές που θα φοιτούν, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που θα εργάζονται στα Πειραματικά σχολεία είναι οι ακόλουθες:

  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ΧΑΝΟΥΝ την ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση.
  • Η επιλογή των μαθητών δε θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας αλλά με κλήρωση. Οι μαθητές της γειτονιάς θα μετακινηθούν σε άλλες σχολικές μονάδες για να φοιτήσουν σε αυτό οι μαθητές από άλλες περιοχές που θα κληρωθούν . Η γενίκευση των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σε κάθε περιοχή, η επιλογή και η συγκέντρωση των «καλών» μαθητών αντικειμενικά υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων, ανακατανέμει το μαθητικό δυναμικό, καταργεί τα γεωγραφικά όρια, ανοίγει το δρόμο για την επιλογή σχολείου από τους γονείς. Αντικειμενικά ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα. Οι στοχεύσεις της λεγόμενης «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης» που απέρριψε μαζικά ο κλάδος με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία – αποχή υπηρετούνται και μέσα από την επέκταση τέτοιων θεσμών.
  • Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται την ατομική αξιολόγησή τους και την επιχειρούμενη εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Αυτά τα σχολεία, θα αξιολογούνται, επίσης, στην απόδοση τους(άρθρο 21, παρ. 3γ).Δηλαδή, θα αξιολογείται το κάθε σχολείο με βάση δείκτες για την μέτρηση της απόδοσης του σχολείου, όπως για παράδειγμα οι βαθμοί και η πρόσβαση στα ΑΕΙ, οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικές δράσεις κλπ. Όμως, η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ο έλεγχος και οι βαθμοί των εξετάσεων, αλλά είναι η ολόπλευρη μόρφωση - γνώση για τους μαθητές, η ομαλή κοινωνικοποίησή τους, η διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων με κριτήριο την κοινωνική πρόοδο και ευημερία. Το παιδαγωγικό έργο δεν μπορεί να μετρηθεί με δείκτες και κουτάκια!!! Φυσικά, η έκθεση απόδοσης του σχολείου (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, έτσι για να μπορεί ο καθένας να ξέρει αν αυτό το σχολείο είναι “καλό” ή όχι ή αν το διπλανό ΠΠΣ είναι “καλύτερο” .Ο ρόλος του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου μετατρέπεται σε αξιολογητή
  • Τα εργασιακά δικαιώματα ακόμα και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών τίθεται υπό αμφισβήτηση.
  • Τέλος, για τα σχολεία αυτά θεσμοθετείται η προσέλκυση χορηγών.

Κανένας Σύλλογος Διδασκόντων να μην αποφασίσει τον χαρακτηρισμό του σχολείου του ως «Πειραματικού»

Γ. Αξιολόγηση .

Από τη στιγμή που έχουμε καταθέσει τη Δήλωση της Απεργίας Αποχής της ΔΟΕ δε μετέχουμε σε κανένα σύλλογο διδασκόντων που συνδέεται με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και σε καμιά σχετική διαδικασία .

Σας υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη. Με βάση την εμπειρία της απεργίας – αποχής στο υπόλοιπο Δημόσιο, δεν προκύπτει, με τα υπάρχοντα δεδομένα, οικονομική επίπτωση για τους συμμετέχοντες.

Συνεχίζουμε δυναμικά.

Δ. Διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις του Συλλόγου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 8 Μαρτίου 2021 πραγματοποίησε 8 ενημερωτικές διαδικτυακές συναντήσεις με τα μέλη του. Οι έξι από αυτές αφορούσαν την αξιολόγηση (μία για όλα τα σχολεία μαζί και 5 ανά ομάδες σχολείων), μία το Ασφαλιστικό –Συνταξιοδοτικό και μία τα προβλήματα των νηπιαγωγείων.

Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες συναδέλφους (πάνω από 900) που μετείχαν σε αυτές. Η μεγάλη συμμετοχή μάς δίνει την δύναμη και μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε αυτές τις δράσεις.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι δίπλα στον Σύλλογο και να μη διστάζουν να ενημερώνουν και να επικοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ότι τους απασχολεί.

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν.Γραμματέας

Kων/νος     Βερέτσος                                                     Σάββας Σεχίδης