ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ       ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
            44       43     1

 

     ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ     ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ    ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
            56       52        4

95% συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην απεργία - αποχή μέχρι τώρα


 

Τελευταίες Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Τελευταίες Ανακοινώσεις Αιρετών ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής