(Αιδώς Αργείοι.)

Δεν απαντά κανείς σε πολιτικά τσογλάνια ιδιαίτερα όταν τα λόγια και τα έργα τους προδίδουν την αυτοαναφορικότητα των χαρακτηρισμών που μετέρχονται.

Η τελευταία δήλωση του «Ανεξάρτητου» Αντιπροέδρου περί προσχώρησης του στα «Ανεξάρτητα» Προοδευτικά Ρεύματα,  σε συνδιασμό με  την κατοπινή ανακοίνωση των Προοδευτικών Ρευμάτων, δεν αφήνει τη παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό.

Χρήστος Κανδηλώρος , μέλος του ΔΣ,

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΏΣΕΙΣ