d.mpratis@gmail.com

http://www.mpratis.gr

τηλ. 6974750402 –   2103312790

2103442884

fax: 2103246893

Αθήνα 1-2-2012

Ο νόμος για την κατάργηση της τριετίας και την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου, όπως ψηφίστηκε στη βουλή

            Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

            Σας κοινοποιώ το νόμο " Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015" , όπως ψηφίστηκε στη βουλή, ο οποίος , μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει στο άρθρο 33 την κατάργηση της υποχρεωτικής τριετίας για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και στο άρθρο 32 παρ 3 την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων.

Το άρθρο 33, παράγραφος 2 , περιλαμβάνει:

Άρθρο 33

Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

......2.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 τουν. 3848/2010 (Α΄ 71) η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο». Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, ύστερα από τη φράση «Ο τρίτος» προστίθεται η φράση «και ο τέταρτος» και η λέξη «μοριοδοτείται» αντικαθίσταται από τη λέξη «μοριοδοτούνται».

β) Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010 απαλείφεται η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς,».

γ) Oι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίστηκαν το έτος 2010 δύνανται κατά το σχολικό έτος 2011-2012 να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α' 45).

Το άρθρο 32 παρ 3 περιλαμβάνει

Άρθρο 32

Λοιπές ρυθμίσεις

............3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε......

Συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 προέβλεπε:

 Ακολουθεί όλος ο νόμος όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.Κάντε κλικ εδώ

Κύλιση στην Αρχή